2622525

INFIINTARE SRL-D GALATI

Daca nu ati mai avut pana acum o firma, va puteti infiinta un SRL-D, iar taxele de la ONRC sunt GRATUITE!

Ce este un SRL-D?
Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

Cine poate înfiinţa un SRL-D?
Un SRL-D poate fi înfiinţat de intreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce indeplineşte cumulativ, în principal, următoarele condiţii:
– Nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european.
– Daca a avut un PFA sau un II, poate sa-si înfiinţeze un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA.

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus. De asemenea, societatea trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.
La infiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare
– Sunt excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii

INFIINTARE SRL-D – BENEFICII:

 • R.L – D-ul este scutit de taxele de constituire la ORC
 • acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro.
 • garantii bancare acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri.
 • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru cel mult 4 (patru) salariaţi.

OBLIGAȚII SPECIFICE SRL-D

 • să notifice în scris cu privire la înființare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență;
 • să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților până la pierderea calității de microintreprindere aparținând intreprinzătorului debutant;
 • să reinvestească anual cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 • să depună la A.I.P.P.I.M.M. situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovadă înregistrării acestora la autoritătile competente, precum și un raport semestrial de progres.

Pentru înfiinţarea unui SRL-D sunt necesare urmatoarele acte:

 • Dovada proprietatii – extras CF sau contract vanzare-cumparare al imobilului unde urmeaza sa va stabiliti sediul social
 • Act de identitate – original + copie
 • Minim 3 denumiri firma

INFIINTARE SRL-D – TERMEN:
2 zile lucratoare din momentul in care dosarul este depus la Registrul Comertului

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Call Now
Directions